...
...
Mehmed Emi̇n Özkaya
İl Başkan Yardımcısı-Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Başkanı
...
Yildiz Konal Süslü
İl Başkan Yardımcısı - İnsan Hakları Başkanı
...
Fahri̇ Şahi̇n
İl Başkan Yardımcısı- Mali Ve İdari İşler Başkanı
...
Cahi̇t Altunay
İl Başkan Yardımcısı- Çevre Şehir Ve Kültür Başkanı
...
Ahmet Kaan
İl Başkan Yardımcısı- Ar-Ge Başkanı Ve Eğitim Başkanı
...
F. Zehra Şener
İl Başkan Yardımcısı- Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Başkanı
...
Fati̇h Coşar
İl Başkan Yardımcısı- İl Sekreteri
...
Rabi̇a İlhan
Kadın Kolları Başkanı
...
Adem Yildirim
İl Başkan Yardımcısı - Siyasi Ve Hukuki İşler Başkanı
...
İsmet Öztürk
İl Başkan Yardımcısı - Teşkilat Başkanı
...
Şengül Karsli
İl Başkan Yardımcısı - Seçim İşleri Başkanı
...
Hali̇me Kökçe
İl Başkan Yardımcısı - Tanıtım Medya Başkanı
...
Mahmut Ridvan Nazirli
İl Başkan Yardımcısı - Dış İlişkiler Başkanı
...
Dr. Sevi̇m Sayim Madak
İl Başkan Yardımcısı- Sosyal Politikalar Başkanı
...
Dr. M. Ejder Batur
İl Başkan Yardımcısı - Yerel Yönetimler Başkanı
...
Giyaseddi̇n Gergi̇n
İl Başkan Yardımcısı - Ekonomi İşleri Başkanı
...
Muhammed Cem Çekerek
Gençlik Kolları Başkanı